Free shipping to selected eu countries • 30 day money back guarantee

Глава и врат

Когато работите на компютър, гледате ли право напред
без да си навеждате или изкривявате врата?

Да

Не

t

Рамене и колене

Когато работите на компютър, ръцете ви в свободно (отпуснато) положение ли са, така че да не изпитвате напрежение в раменните мускули, докато пишете или протягате ръка към мишката?

Да

Не

Ръце и китки

Когато използвате клавиатурата и мишката по време на работа, китките ви хоризонтална ли е и ръцете подравнени ли са с предмишниците ви?

Да

Не

Гръбначен стълб

Когато стоите пред компютъра си,
удобно и подкрепени от облегалката на стола ли се чувствате?

Да

Не

Работа в изправено положение

Когато работите прави, стойката ви е изправена и стабилна ли е,
без да се накланяте напред?

Yes

No

Крака и стъпала в седнало положение

Когато седите и работите на компютъра, бедрата ви успоредни ли са на пода,
а стъпалата ви здраво ли стъпват на пода
или на повдигната повърхност?

Да

Не

Крака и стъпала в изправено положение

Когато извършвате работа на компютъра в изправено положение за дълги периоди от време, променяте ли позицията на краката си и пренасяте ли
тежестта от единия на другия крак?

Да

Не

Зрение

Когато извършвате работа на компютър, очите ви в покой ли са, без да се напрягат и постоянно да пренасочват вниманието си?

Да

Не

t